Inne objekty

Dodatkową informacje możecie otrzymać na stronie TIC - Haskowo: www.haskovo.com