Παραλαβή του κτιρίου του Μουσειακού κέντρου

Σήμερα διεξάχθηκε επίσημη τελετή παραλαβής του νέου κτιρίου του Μουσειακού κέντρου «Η Θρακική τέχνη στην Ανατολική Ροδόπη» γύρω από το χωριό Αλεξάντροβο του Δήμου Χάσκοβο. Οι Ιάπωνες ειδικοί και οι βούλγαροι εργολάβοι που έλαβαν μέρος στην περάτωση του σχεδίου, παρέδωσαν στον υπουργό πολιτισμού τον καθ. Στέφαν Νταναΐλοβ το πλήρες φάκελο οικοδομικών και τεχνικών εγγράφων της οικοδομής και του εξοπλισμού. Το κτίριο του μουσείου στο οποίο βρίσκεται ακριβές αντίγραφο του μοναδικού τάφου του Αλεξάντροβο, χτίστηκε και εξοπλίστηκε με 341 εκατομμύρια γιεν Ιαπωνίας, εξασφαλισμένα από την κυβέρνηση της Ιαπωνίας. Ο Δήμος Χάσκοβο έδωσε σχεδόν μισό εκατομμύριο λέβα για την υποδομή της περιοχής. Η διαχείριση του Μουσειακού κέντρου «Η Θρακική τέχνη στην Ανατολική Ροδόπη» θα παραδοθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, επιβεβαίωσε ο υπουργός πολιτισμού.

Design © Support      Copyright © 2012 | All Rights Reserved