Επιστημονικό συνέδριο

Στο Μουσειακό κέντρο «Η Θρακική τέχνη στην Ανατολική Ροδόπη» γύρω από τον Θρακικό τάφο του χωριού Αλεξάντροβο διεξάχθηκε το Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Το εκπαιδευτικό μουσείο – λειτουργίες και στρατηγικές».

Το συνέδριο διεξάχθηκε στα πλαίσια του σχεδίου „Le musée est mort? Vive le musée!” «Το μουσείο είναι νεκρό; Ζήτω το μουσείο») του Νέου βουλγάρικου πανεπιστημίου – Σόφια, μαζί με το Περιφερειακό ιστορικό μουσείο – Χάσκοβο.

Το σχέδιο χρηματοδοτήθηκε από το ταμείο «Επιστημονικές έρευνες» του Υπουργείου παιδείας και επιστημών της Βουλγαρίας. Οι εισηγήσεις του συνεδρίου δημοσιεύτηκαν σε τόμο: «Αρχές του μουσειακού δικτύου και της παιδείας. Το εκπαιδευτικό μουσείο – λειτουργίες και στρατηγικές», εκδοτικός οίκος «Ζαχάρι Στοϊάνοβ», Σόφια, 2010.

Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο ΕΔΩ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design © Support      Copyright © 2012 | All Rights Reserved