Културно-исторически обекти в Хасково и региона

Излезе от печат библиографията „Културно-исторически обекти в Хасково и региона” на Регионална библиотека „Христо Смирненски”-Хасково.

Изданието включва книги, сборници и статии от периодичния печат, даващи представа за значимостта на представените културно-исторически паметници на територията на Хасково и региона. Обектите и подбраните материали са подредени азбучно.

Библиографията е предназначена за широк кръг от читатели, прояваващи интерес към историята и нейното наследство.

 Можете да разгледате каталога ТУК.