Grobowiec z Aleksandrowo na liście 100 najbardzej znanych objektów turystycznych Bułgarii

W budynku Centrum Informacji Turysycznej w Haskowie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu przynależności grobowca w Aleksandrowo i Centrum muzealne „Stuka tracka we Wschownich Rodopach” do grona stu najbardzej znanych objektów turystycznych Bułgarii. Główny sekretarz BZT (Bułgarski Związek Turystyczny) Wencislaw Udew wręczył certyfikat burmitrzowi miasta Haskowo.

 

Mało gmin ma na swoje terytoryum, aż trzy ze stu uznanych objektów turystycznych Bułgarii. Po włączeniu w 2008r. monumentu Bogurodzicy dzisiaj grobowiec w Aleksandrowo i Centrum muzealne „Sztuka tracka we Wschodnich Rodopach” znałazły się na honorowej liście - podkreślił w swoim słowie burmistrz Haskowa.

Grobowiec w Aleksandrowo i Centrum muzealne „Sztuka Tracka we Wschodnich Rodopach“ zostały wpisane pod numerem 72 na liście najbardzej uznanych objektów turystycznych Bułgarii.

Design © Support      Copyright © 2012 | All Rights Reserved