Откривателят

Александровската гробница е открита през декември 2000 г. от екип от археолози, ръководен от д-р Георги Китов (1943-2008). Наричан "българският Индиана Джоунс", археологът прави някои от най-вълнуващите открития, добавяйки значими данни към оскъдното знание на учените за траките. Основно се занимава с откриването и проучване на археологически обекти от времето на Античността и Древна Тракия. Сред откритията му, свързани с културата на траките, са гробниците в Жаба могила при Стрелча, религиозният комплекс-хероон край с. Старосел, откриването на 673-грамовата златна маска на тракийски владетел, гробницата на цар Севт ІІІ в могилата Голямата Косматка близо до Шипка и много други.

Д-р Георги Китов завършва история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специализира история на изкуството в Ленинград, работи като уредник в Археологическия музей и институт към БАН (Българска академия на науките). През 1977 г. става доктор на историческите науки. От 1992 г. е председател на Общото събрание на Археологическия институт с музей при БАН. Основател и ръководител на археологическата експедиция ТЕМП (Траколожка експедиция за могилни проучвания), създадена през 1972 г. Автор е на над 200 статии и десетина студии върху историята, археологията и религията на траките. Някои от най популярните му книги са Тракийското съкровище от Вълчитрън, издадена през 1978 г.; Богатствата на тракийските владетели, 1992 г.; Долината на тракийските царе, 2002 г.; Гробницата на Севт ІІІ, 2004г.; Въведение в тракийската археология, 2002 г.; Александровската гробница, 2009 г. (второ преработено и допълнено издание).

Д-р Георги Китов умира внезапно на 14 септември 2008 г. при разкопките в Старосел, оставяйки скъп спомен за неуморната си работа и направените безценни открития.

Design © Support      Copyright © 2012 | All Rights Reserved