Експозицията

Постоянната експозиция в Музеен център „Тракийско изкуство в Източните Родопи“ дава информация за гробницата в контекста на тракийската култура от периода на нейния разцвет V-ІІ в.пр.Хр. Посетителите могат да проследят историята на нейното откриване и проучване, да се запознаят с интерпретацията на стенописите.

Тракийското културно наследство в регионален обхват е представено чрез движими паметници на културата от периода на късно желязната епоха (VІ-І в.пр.Хр.). Тук могат да бъдат видяни най-забележителните археологически паметници от Източните Родопи, Сакар планина и долината на р. Марица.

Освен копието на уникалната със стенописите си Александровска гробница, която е кандидат за паметник на ЮНЕСКО, в Музеен център "Тракийско изкуство в Източните Родопи" за първи път е представено и златно съкровище, датирано около 4500-4000 г.пр.Хр. Накитите, аналогични на предметите от Варненския некропол, са най-старото открито до настоящия момент златно съкровище в света.

Автори на експозицията:
тематичен план - Ирко Петров
пространствено оформление - проф. Божидар Йонов
фотоси - Иво Хаджимишев, доц. д.и.н. Николай Овчаров, д-р Георги Нехризов, Ирко Петров
карти - проф. д-р Валерия Фол, Станислав Илиев
консултант - проф. д-р Иван Маразов

Design © Support      Copyright © 2012 | All Rights Reserved